9 Dni Darmowej Dostawy (1-9 maj 2021) dla zamówień powyżej 100 PLN netto z kodem rabatowym WEEKEND-MAJOWY

sprawdź zamknij +

Jak uzyskać uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego?

Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym (spalinowym, elektrycznym lub zasilanym gazem), stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu, używany głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Osoby, które obsługują wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia są zobowiązane posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Każdy kandydat ubiegający się o sprawdzenie kwalifikacji powinien:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać umiejętności praktyczne obsługi wózka
  • posiadać wiedzę teoretyczną dotyczącą bezpiecznej i prawidłowej obsługi wózka

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09.01.2018 dokumenty potwierdzające kwalifikacje operatora można uzyskać na tylko i wyłącznie po pozytywnym zaliczeniu Państwowego egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokument:

Kto wystawia:

Gdzie jest ważny:

Zaświadczenie kwalifikacyjne

Jednostka dozoru technicznego (Urząd Dozoru Technicznego)

Na terenie całego kraju

 

Dodatkowe informacje:

Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Obsługujący wózki zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący wymiany butli z gazem w wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. Zakres tematyki takiego szkolenia powinien być uwzględniony w programach szkolenia dla obsługujących wózki.

do góry