Chcesz otrzymać kod rabatowy na 150, 300 lub 500 zł? Sprawdź jak to zrobić!

sprawdź zamknij +

Wciągarki elektryczne – linowe i łańcuchowe

Przy przemieszczaniu, zarówno w pionie, jak i w poziomie, ładunków o masie rzędu kilkuset kilogramów lub nawet kilku ton, znajdują zastosowanie rozmaite urządzenia dźwignicowe. Wciągarki oraz wciągniki spotykamy między innymi w obiektach takich jak magazyny czy hale fabryczne.

Jeśli chodzi o asortyment urządzeń dźwignicowych, dla potrzeb niniejszego tekstu określenia wciągarka i wciągnik stosujemy zamiennie, podobnie jak w języku potocznym. W fachowym nazewnictwie mechanicznym wciągarka różni się od wciągnika zastosowaniem ramy, która stanowi bazę dla konstrukcji nośnej. Wciągnik jest jednorodnym mechanizmem, wymagającym jednak użycia wózka jezdnego poruszającego się w obrębie ramy.

Do najprostszych urządzeń dźwignicowych zaliczamy wciągniki ręczne, łańcuchowe lub linowe.


Pierwsze z nich, czyli wciągniki łańcuchowe, są zdecydowanie najbardziej wytrzymałe: przeznaczono je do transportu (w zależności od modelu) ładunków od 500 kg do 10 ton, na wysokość maksymalnie 3 metrów. Ręczne wciągniki łańcuchowe dostępne są zazwyczaj w zestawach z wózkami jezdnymi, poruszającymi się po torze transportowym, czyli belce regału magazynowego. Co istotne, w przypadku wciągników o załadunku od 1 tony wzwyż, systemy takie podlegają obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) oraz restrykcyjnym okresowym kontrolom. Wciągniki ręczne linowe, dla odmiany, pozwalają na przemieszczenie nieco lżejszych (wciągniki Promag wykazują maksymalny udźwig od 800 kg do 3,2 tony) ładunków na odległości z przedziału 10-40 m, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Wciągarki elektryczne, zwane wymiennie wciągnikami elektrycznymi, są wszechstronnymi rozwiązaniami, stosowanymi do transportu ładunków w pionie.


Elektryczna wciągarka linowa, zwana też zamiennie wciągnikiem elektrycznym linowym, dostępna jest w wersji stacjonarnej (modele z serii WELB) oraz z elektrycznym wózkiem jezdnym (seria WELE). Linowe wciągarki elektryczne WELB, sterowane za pomocą wyposażonej w przyciski kasety sterującej, osiągają maksymalny udźwig 500 kg oraz 1 t (odpowiednio, model WELB 0,5T oraz WELB 1T). Linowe wciągarki elektryczne z wózkiem, z serii WELE, osiągają analogiczną ładowność. W przeciwieństwie do stacjonarnych wciągarek linowych, są urządzeniami znacznie bardziej mobilnymi i poruszają się po torze prostoliniowym, na belce o półkach skośnych. Obydwa rodzaje wciągarek elektrycznych są zasadniczo przeznaczone do prac o niewielkim natężeniu, nie podlegają też obowiązkowi zgłoszenia do UDT.Wykorzystuje się je w przypadku eksploatacji suwnic, torów jezdnych, żurawi oraz wciągarek bramowych, zarówno w zadaszonych halach i warsztatach, jak też na otwartej przestrzeni, na przykład na placach budowy. Dowodem na solidność łańcuchowych wciągarek elektrycznych są dopuszczalne zakresy temperatury eksploatacji na otwartych przestrzeniach (–20°C do +40°C) oraz wysoki próg maksymalnej wilgotności powietrza (do 80 % przy 20°C). Sporym ułatwieniem w obsłudze większości modeli wciągników elektrycznych łańcuchowych firmy Promag jest możliwość zdalnego – radiowego sterowania pracą urządzenia.

do góry